De personages: Katsa

Half een mens, half een kat en gehuld in mysterie...

Katsa

Bij hun eerste ontmoeting kijkt Starre met angst en schrik op naar de lange man die met zijn felgele ogen dwars door haar ziel kijken. Alles aan Katsa straalt ernst en trots uit.

Door zijn driehoekige oren, zijn lange staart en de smalle pupillen in zijn ogen lijkt Katsa half een mens, half een kat. Waarom hij katachtige kenmerken heeft, weet niemand. Met zijn ondoorgrondelijke blik is het heel moeilijk om te ontdekken wat hij werkelijk denkt.

Na hun vreemde ontmoeting legt Knuffie aan Starre uit dat Katsa een Geestwachter is. Katsa heeft als taak om geesten te leiden naar de Geestenwereld wanneer zij Over willen Gaan. Ook kan hij geesten oproepen en opdrachten geven.

Meestal verdwijnt Katsa even snel en stilletjes als hij is verschenen. Het enige waaraan je hoort dat hij in de buurt is, zijn de belletjes die opgesloten zitten in de twee rode lampionnen die aan zijn lange staf hangen. Met deze staf kan hij geesten oproepen, vinden en leiden.

Op de momenten dat Starre de Geestwachter ontmoet, is hij degene die weet wat hen te doen staat. Vaak speelt hij een cruciale rol in een strijd of zoektocht als er geesten bij betrokken zijn. Toch is het voor Starre en haar vrienden niet helemaal duidelijk of hij aan hun kant staat. Bovendien blijkt Katsa een bijzondere band te hebben met Yuerre, het meisje dat al meerdere keren voor tegenspoed gezorgd heeft in Phantasia.

De man met de kattenoren

Katsa is een personage dat ik een paar jaar geleden verzonnen heb. Ik heb hem altijd getekend met katachtige oren, een felle blik in ogen met smalle pupillen en een lange, pluizige staart. Waarom ziet hij er zo ernstig uit? Waarom bezit hij over katachtige kenmerken? Ik verzon zijn karakter en verhaal naarmate ik hem vaker tekende. Soms ontstaat een personage niet uit een woord, maar uit een tekening.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


De personages: Katsa

Extra verhaal: De Chaos in de spiegels 1

Een paar wistjedatjes

Extra fragment: De reuself en het meisje

Deel twee op komst!

'Juf, mogen wij een verhaal schrijven?'